Hrvatski jezični portal

bakalaurèāt

bakalaurèāt m 〈G bakalaureáta〉

Definicija
1. najniži akademski stupanj na zapadnoeuropskim sveučilištima (dodjeljuje se od 13. st.)
2. zast. ispit zrelosti; matura
Etimologija
srlat. baccalaureatus ≃ baccalaureus: stariji student