Hrvatski jezični portal

nȅo

nȅo m 〈G nȅa〉

Definicija
lingv. naziv za projekt najnovijeg međunarodnog jezika na osnovi latinskog, talijanskog, francuskog, njemačkog, engleskog i ruskog
Etimologija
konstr. neo-