Hrvatski jezični portal

nȅporočnōst

nȅporočnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N neporočnost
G neporočnosti
D neporočnosti
A neporočnost
V neporočnosti
L neporočnosti
I neporočnošću / neporočnosti
množina
N neporočnosti
G neporočnosti
D neporočnostima
A neporočnosti
V neporočnosti
L neporočnostima
I neporočnostima
Definicija
osobina onoga koji je neporočan