Hrvatski jezični portal

nȉza

nȉza ž 〈N mn nȉze〉

Definicija
knjiš. niz (1) [niza bisera]; niska
Etimologija
✧ vidi nȋz