Hrvatski jezični portal

bȁlaviti

bȁlaviti nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -vēći, gl. im. -vljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
balaviti
 
prezent
jednina
1. balavim
2. balaviš
3. balavi
množina
1. balavimo
2. balavite
3. balave
 
futur
jednina
1. balavit ću
2. balavit ćeš
3. balavit će
množina
1. balavit ćemo
2. balavit ćete
3. balavit će
 
imperfekt
jednina
1. balavljah
2. balavljaše
3. balavljaše
množina
1. balavljasmo
2. balavljaste
3. balavljahu
 
perfekt
jednina
1. balavio sam
2. balavio si
3. balavio je
množina
1. balavili smo
2. balavili ste
3. balavili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam balavio
2. bio si balavio
3. bio je balavio
množina
1. bili smo balavili
2. bili ste balavili
3. bili su balavili
 
imperativ
jednina
2. balavi
množina
1. balavimo
2. balavite
 
glagolski prilog sadašnji
balaveći
 
glagolski pridjev aktivni
balavio, balavila, balavilo
balavili, balavile, balavila
 
glagolski pridjev pasivni
balavljen, balavljena, balavljeno
balavljeni, balavljene, balavljena
Definicija
prljati balom