Hrvatski jezični portal

nȅsuvislo

nȅsuvislo pril.

Definicija
na nesuvisao način [nesuvislo pričati]