Hrvatski jezični portal

neznabòžački

neznabòžački pril.

Definicija
kao neznabošci, na način neznabošca