Hrvatski jezični portal

bàlans

bàlans m

Izvedeni oblici
jednina
N balans
G balansa
D balansu
A balans
V balanse
L balansu
I balansom
množina
N balansi
G balansa
D balansima
A balanse
V balansi
L balansima
I balansima
Definicija
1. razg. a. ravnoteža između dviju protivnih sila ili utjecaja b. sila koja teži da proizvede ravnotežu
2. term. figura u plesu kad tijelo stoji na jednoj nozi
3. ekon. poravnavanje ukupnog iznosa dugova i potraživanja na računu; prebijanje
4. umj. uspostavljanje ravnoteže proporcija, usklađivanje odnosa
Etimologija
fr. balance ≃ balancer: održavati ravnotežu; njem. balancieren