Hrvatski jezični portal

balàlājka

balàlājka (balalȃjka) ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N balalajka
G balalajke
D balalajci
A balalajku
V balalajko
L balalajci
I balalajkom
množina
N balalajke
G balalajki / balalajaka / balalajka
D balalajkama
A balalajke
V balalajke
L balalajkama
I balalajkama
jednina
N balalajka
G balalajke
D balalajci
A balalajku
V balalajko
L balalajci
I balalajkom
množina
N balalajke
G balalajki / balalajaka / balalajka
D balalajkama
A balalajke
V balalajke
L balalajkama
I balalajkama
Definicija
glazb. ruska i ukrajinska tambura trokutasta oblika, javlja se o. 1700. i služi za pratnju pjesme i plesa, od 19. st. i u orkestru
Etimologija
rus. balalájka