Hrvatski jezični portal

nȉpošto

nȉpošto pril.

Definicija
1. (čest.) ni u kojem slučaju, nikako [ne mogu nipošto; nipošto ne mogu na to pristati]
2. (u odgovoru na pitanje pošto?) ni za koju cijenu izraženu novcem [A: Pošto (to prodaješ)? B: nipošto]
3. rij. nimalo, ni najmanje [za svjetsku književnost nije se nipošto brinuo]
Etimologija
v. ni1 + v. pošto2