Hrvatski jezični portal

nȋmfa

nȋmfa ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N nimfa
G nimfe
D nimfi
A nimfu
V nimfo
L nimfi
I nimfom
množina
N nimfe
G nimfa / nimfi
D nimfama
A nimfe
V nimfe
L nimfama
I nimfama
Definicija
1. (mn) mit. brojne grčke polubožice, najčešće ljepotice i djevice, koje su nastanjivale oceane (okeanide), izvore i rijeke (najade), šume i drveće (drijade), gore (oreade); pratitelji su im bili satiri i Pan; bile su sklone ljudima
2. lijepa djevojka vitkog i nježnog stasa
3. anat. usmine stidnice
4. zool. drugi stupanj metamorfoze insekata, spolno nezreli oblik koji se razvija na kopnu i u vodi; kukuljica
Etimologija
grč. nýmphē