Hrvatski jezični portal

ni1

ni1

Definicija
1. vezn. pri izlaganju i nabrajanju poriče postojanje ili prisutnost [ni tu ni tamo]
2. čest. za pojačavanje negativnog iskaza u odricanju i nijekanju u dvostrukoj negaciji [nitko nije ni došao]
3. prefiks niječnih (odričnih) zamjenica koji se u padežnim oblicima odvaja [ni od koga; ni u čemu; ni na koji; ni s kim]
4. naglašava iskaz uz negativni predikat [nije ni došao]
Frazeologija
ni brigeša (o onome tko ne pokazuje ni najmanje brige za što);
ni glave ni repa besmisleno;
ni gore ni dolje ni koristi ni štete, ni uspjeh ni neuspjeh;
(nema) ni kriv ni dužan potpuno nevin, nedužan, (stradao) na pravdi Boga;
ni kučeta ni mačeta nema nikoga svoga;
ni lijevo ni desno bez odluke, bez stava (ob. o čijoj odluci i sl.);
ni muško ni žensko bez određenih svojstava spola (ob. za ženskasta muškarca);
ni ovo ni ono ni jedno ni drugo, nešto neodređeno, ništa određeno;
ni riba ni meso, ni smrdi ni miriše, ni jedno ni drugo neodređen;
ni tamo ni amo ni jedno ni drugo, bez određenih svojstava, na granici između čega [godine su ti ni tamo ni amo nisi ni mlad ni star];
ni traga ni glasa (od koga) nestao netragom, ništa se više za njega ne zna, za njega se ne čuje;
ni u... (u dijaloškoj situaciji kad se odbija što kaže sugovornik, u tekstu govornika kad što odbija kao mogućnost, kad želi reći da nešto nikako ne može doći u obzir) [A Biste li vi pristali na tako nešto? B: ni u snu/ni u ludilu/ni u pijanstvu/ni u nevolji];
ni za živu glavu, ni po koju cijenu (neću) nipošto;
ni živ ni mrtav vrlo umoran, iscrpljen
Etimologija
prasl. i stsl. ni (rus. ni, polj. ni, ani), lit. nei ← ie. *ney (lat. ni, got. nei)