Hrvatski jezični portal

Mȃrko

Mȃrko

Definicija
1. v.
2. Sv. (?—68), bibl. jedan od četvorice evanđelista, pratilac Petra i Pavla s kršćanskim ikonografskim atributom — lavom; pripisuje mu se drugo, najkraće i najstarije sačuvano evanđelje u kojem je naglasak na opisu Isusova života (prema Petrovu učenju o Isusu); Egipatska crkva ga smatra svojim osnivačem (prvi biskup Aleksandrije gdje je umro kao mučenik); zaštitnik Venecije u koju su prema legendi iz 9. st. preneseni njegovi zemni ostaci
3. Aurelije (121—180), rimski car od 161, istaknuti stoički filozof, ratovao protiv barbara
4. Kraljević (Kraljević Marko) (o.1335—1395), srp. feudalac, poslije poraza srp. vojske na Marici 1371. osmanski vazal koji je vladao gradom Prilepom i okolicom, poginuo u borbi na strani otomanske vojske; predaja i narodna pjesma pretvorila ga u epskog junaka, snažnog i neustrašivog borca protiv Osmanlija
5. Križevčanin, Sv. (1588—1619), mučenik, ostrogonski kanonik, rođen u Križevcima, studirao teologiju u Rimu, od 1616. djeluje u Slovačkoj (u Košicama su ga ubili kalvinski vojnici jer se nije htio odreći svoje vjere); proglašen blaženim 1905, a papa Ivan Pavao II 1995. proglasio ga je svecem
Onomastika
♦ m. os. ime (bibl. podrijetla, bilježi se preko 200 imenskih inačica)
pr.: Crnomárković (120, Knin, Banovina), Demȁrk (120, Pazin, Opatija), Kȁramarko (Karamȃrko) (440, Obrovac, S Dalmacija), Karamárković (180, Pokuplje, Kordun), Mȁrak (Karlovac, Banovina), Mȁraković (320, Karlovac, Pokuplje, Banovina, Posavina), Màrčac (150, Duga Resa, Istra, Pokuplje, Primorje), Màrčan (Zagreb, Rijeka, Moslavina), Màrčec (770, Međimurje, Zagorje, Banovina), Màrček (Našice, Istra, Slavonija), Marčínko (390, Dubrovnik, Ðurđevac, Vinkovci, Pregrada), Marčínković (170, Dvor, Banovina, Pokuplje, Primorje), Marčínović (Požega), Mȁrčun (Varaždin, Zagorje), Mȁrkač (400, Međimurje, Podravina, Zagorje), Mȁrkać (Sisak, Sesvete), Mȁrkaj (Bjelovar, Rovinj), Markalàus (Daruvar, Kutina), Mȁrkan (140, Međimurje, Koprivnica, Baranja), Màrkanović (410, I Slavonija, Prigorje, Podravina), Markánjević (160, Požega), Mȁrkas (Sesvete), Markásović (Vinkovci, I Slavonija), Mȁrkati (Međimurje, Županja), Mȁrkek (Moslavina, Podravina, Prigorje), Màrkelić (Knin, I Slavonija, S Dalmacija), Màrkelja (dinarski prostor), Màrkeljević (Slavonski Brod), Markèsina (Bjelovar), Màrkeš (Zagreb, Moslavina, Zagorje), Màrkešić (320, Bjelovar, Jastrebarsko, v. i markiz), Màrket (Dubrovnik), Marketánović (Požega), Màrketić (Drniš, sred. Dalmacija, I Slavonija), Mȁrketīn (110, Biograd, sred. i S Dalmacija, Primorje), Márki (Rijeka), Markíčević (Omiš, sred. Dalmacija, Posavina), Mȁrkić (920, I Slavonija, sred. Dalmacija), Markiȏli (Sinj, Zagora, I Slavonija), Mȁrkiš (Petrinja, Progorje, Moslavina, Primorje), Màrkišić (Dubrovnik), Mȃrko (170, Omiš, Slavonija), Markòbašić (Vinkovci, Vukovar), Markòci (Samobor), Mȁrkoč (240, Šibenik, sred. i S Dalmacija, Istra), Markóčević (Rijeka, Pazin), Mȁrkoć (Split, sred. i S Dalmacija), Mȁrkoja (Buje, Bjelovar), Markòlīn (Makolȋn) (Varaždin, Karlovac), Markólović (Nova Gradiška), Markóljević (Županja), Mȁrkon (Poreč, Istra), Màrkōni (Markȏni) (Dubrovnik), Màrkonić (Vrbovec, Čazma), Mȁrkoš (130, Knin, I Slavonija, sred. Dalmacija), Mȁrkota (460, Požega, J Dalmacija, Slavonija), Màrkotić (440, Vrgorac, Zaprešić, J i sred. Dalmacija, Z Slavonija), Màrkov (560, Šibenik, Ðurđevac, sred. Dalmacija), Márkovac (180, Slavonski Brod), Markovánović (Posavina, okolica Zagreba), Màrkōvčić (140, Čabar, Gorski kotar, Zagorje), Màrkovec (Novi Marof, Zagorje, Prigorje), Márkovica (Ðurđevac), Márković (10210, Lika, Zagorje, Gorski kotar, Primorje, Banovina, Slavonija), Markòvina (270, Split, J i sred. Dalmacija, Primorje), Markovínović (510, Bjelovar, I Slavonija, Posavina), Mȁrks (Osijek, Slavonija), Mȁrkulak (Osijek), Mȁrkulić (100, Našice, Primorje, Posavina), Mȁrkulija (Međimurje), Mȁrkulj (Dubrovnik), Markúljević (Slavonski Brod, I Slavonija), Mȁrkulov (Podravska Slatina), Mȁrkus (170, Zagreb, Donja Stubica, Donji Miholjac, Zagorje), Markúsi (Slavonski Brod, Posavina), Markúsović (Brač, sred. i S Dalmacija), Mȁrkuš (650, Zlatar Bistrica, Pokuplje, Prigorje, Moslavina), Mȁrkušić (440, Jastrebarsko, Koprivnica, Prigorje), Markútović (Vukovar, I Slavonija), Šìmrak (120, Zagreb i okolica, ← alb.)
top. (naselja): Márkovac (Daruvar, 307 stan; Knin, 242 stan.; Poreč, 156 stan.; Požega, 29 stan.), Márkovac Krìževačkī (Križevci, 161 stan.), Márkovac Nȁšičkī (Našice, 1657 stan.), Márković Sèlo (Ogulin, 69 stan.), Márkovići (Poreč, 30 stan.), Márkovo Pòlje (Grad Zagreb, 971 stan.), Márkovo Sèlo (Gospić, 136 stan.), Màrkušbrījeg (Zlatar, 754 stan.), Markúševec Tùropoljskī (Velika Gorica, 216 stan.), Markùšica (Vinkovci, 1371 stan.), Márkušići (Jastrebarsko, 25 stan.)