Hrvatski jezični portal

malìna2

malìna2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N malina
G maline
D malini
A malinu
V malino
L malini
I malinom
množina
N maline
G malina
D malinama
A maline
V maline
L malinama
I malinama
Definicija
reg., v. mal2