Hrvatski jezični portal

màlina

màlina ž

Izvedeni oblici
jednina
N malina
G maline
D malini
A malinu
V malino
L malini
I malinom
množina
N maline
G malina
D malinama
A maline
V maline
L malinama
I malinama
Definicija
bot. voćni grm (Rubus idaeus) iz porodice ruža (Rosaceae), daje ukusan plod u obliku svijetlocrvene bobice
Onomastika
Màlina ž. os. ime, rij.
pr.: Màlina (Daruvar, Z Slavonija), Màlīnka (Zadar, Požega, v. i mlin)
Etimologija
prasl. *malina (rus. malína, polj. malina) ≃ latv. melns: crn ← ie. *meh2l-: crn (grč. mélas, srvnjem. mȃl: mrlja)