Hrvatski jezični portal

màmutski

màmutski pril.

Definicija
kao mamut, na način mamuta