Hrvatski jezični portal

Mȁnila

Mȁnila (Manìla) ž

Definicija
luka i glavni grad Filipina, 1.987.100 stan. (Velika Manila o. 7,2 mil. stan.)