Hrvatski jezični portal

mandìbula

mandìbula ž

Izvedeni oblici
jednina
N mandibula
G mandibule
D mandibuli
A mandibulu
V mandibulo
L mandibuli
I mandibulom
množina
N mandibule
G mandibula
D mandibulama
A mandibule
V mandibule
L mandibulama
I mandibulama
Definicija
anat. jedina pokretna kost glave, sudjeluje pri govoru, žvakanju i mimici; donja čeljust
Etimologija
lat. mandibula ≃ mandere: žvakati