Hrvatski jezični portal

mȁndara

mȁndara ž,

Frazeologija
tandara-mandara besmislice, prazne priče, prazni razgovori, trice i kučine, usp. tandara
Etimologija
tur. mandra: mjesto u planini gdje se nalaze torovi za stoku i kolibe u kojimase spravlja sir ← grč. mandrá