Hrvatski jezični portal

mȁni

mȁni mindekl.

Definicija
žarg. novac, lova
Etimologija
engl. money