Hrvatski jezični portal

màramica

màramica ž

Izvedeni oblici
jednina
N maramica
G maramice
D maramici
A maramicu
V maramice / maramico
L maramici
I maramicom
množina
N maramice
G maramica
D maramicama
A maramice
V maramice
L maramicama
I maramicama
Definicija
1. dem. od marama
2. džepni rupčić, nosi se i kao ukras u vanjskom džepu
3. (+ srp.) anat. mekana plosnata i tanka opna koja ovija neki plod ili tjelesni organ [plućna maramica]; ovojnica