Hrvatski jezični portal

manufaktúra

manufaktúra ž

Izvedeni oblici
jednina
N manufaktura
G manufakture
D manufakturi
A manufakturu
V manufakturo
L manufakturi
I manufakturom
množina
N manufakture
G manufaktura
D manufakturama
A manufakture
V manufakture
L manufakturama
I manufakturama
Definicija
1. ručni rad u proizvodnji nekog predmeta, osobito u tekstilnoj industriji
2. pov. od srednjega vijeka do 18. st. proizvodni pogon zasnovan na unutrašnjoj podjeli rada; prijelaz od cehovske proizvodnje prema krupnoj industriji
Etimologija
srlat. manufactura ≃ lat. manufactus: koji je načinjen rukom