Hrvatski jezični portal

mȇno

mȇno pril.

Definicija
glazb. izraz koji se upotrebljava uz oznake za tempo, dinamiku i sl. da bi se umanjilo njihovo osnovno značenje; manje [meno allegro]
Etimologija
tal.lat. minus: manje