Hrvatski jezični portal

mèra

mèra ž 〈G mérā〉

Definicija
reg. utrina koja je javno dobro; ledina, pašnjak, livada
Etimologija
tur.arap. märā̔