Hrvatski jezični portal

mȁtica

mȁtica ž

Izvedeni oblici
jednina
N matica
G matice
D matici
A maticu
V matice / matico
L matici
I maticom
množina
N matice
G matica
D maticama
A matice
V matice
L maticama
I maticama
Definicija
1. kod društvenih insekata (pčela, osa, mrava, termita) ženka koja nosi jajašca iz kojih se legu mladi insekti
2. glavna, središnja, najsnažnija struja u vodenom toku, rijeci
3. pren. ono što je središnje, glavno, oko čega se nešto skuplja ili od čega što potječe
4. matična kuća; centrala, središnjica
5. (Matica) kulturna organizacija s nacionalnim ili regionalnim imenima u slavenskom svijetu [matica hrvatska; matica slovenska; matica dalmatinska]
6. tehn. šuplji valjak s unutarnjim navojima; navrtka, zavrtanj, matični vijak
7. tehn. rij. kalup
8. knjiga u koju se sustavno upisuju određeni podaci; registar, matična knjiga
Sintagma
riječna matica sredina vodotoka u koritu rijeke gdje je struja najjača
Onomastika
top. uglavnom hidronimi: Mȁtica (nekoliko tekućica i kanala u močvarnom donjem toku Neretve; nekoliko potoka, Čazma, Mljet, Makarska), Mȁtica-jȅzero (Metković), Mȁtičina
Etimologija
prasl. *matica, v. mati