Hrvatski jezični portal

matrìca

matrìca ž

Izvedeni oblici
jednina
N matrica
G matrice
D matrici
A matricu
V matrice
L matrici
I matricom
množina
N matrice
G matrica
D matricama
A matrice
V matrice
L matricama
I matricama
Definicija
1. svaka tablica u kojoj se u redovima i stupcima pokazuju podaci pomoću brojeva ili drugih simbola
2. mat. pravokutna tablica s m redaka i n stupaca kojom su prikazane vrijednosti funkcije zadane na uređenim parovima prirodnih brojeva tako da je vrijednost pridružena paru (i, j) zapisana na mjestu u i-tom retku i j-tom stupcu
3. kalup pomoću kojega se lijevaju slova, novac, medalje i sl.
4. tisk. različite vrste papira, folija i sl. montirane na ploče s kojih se može tekst ili crtež umnožiti različitim postupcima
5. psih. specifičan definiran, ali općenit sklop relativno stalnih karakteristika [matrica mišljenja; matrica ponašanja]
6. pren. način na koji se što promatra, okolnosti koje prevladavaju u načinu života dijela društva i oblikuju smjerove njegova mišljenja i interesa [kulturna matrica]
Sintagma
kvadratna matrica matrica s jednakim brojem redaka i stupaca;
matrica procesora inform. skupina istovrsnih povezanih procesora u sinkronom radu, obično pod nadzorom središnjeg procesora
Etimologija
njem. Matrize ← fr. matrice ← lat. matrix: ženka za rasplod, matica ≃ mater: majka