Hrvatski jezični portal

mehanicìzam

mehanicìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N mehanicizam
G mehanicizma
D mehanicizmu
A mehanicizam
V mehanicizme
L mehanicizmu
I mehanicizmom
množina
N mehanicizmi
G mehanicizama
D mehanicizmima
A mehanicizme
V mehanicizmi
L mehanicizmima
I mehanicizmima
Definicija
fil. filozofska deterministička, fatalistička doktrina u 17. i 18. st.; naučava da se sve vrste kretanja i promjena mogu svesti na mehaničke, a čitav kozmos tretirati poput nekog velikog stroja
Etimologija
v. mehanika + -izam