Hrvatski jezični portal

mȉlošta

mȉlošta ž

Izvedeni oblici
jednina
N milošta
G milošte
D milošti
A miloštu
V milošto
L milošti
I miloštom
množina
N milošte
G milošta
D miloštama
A milošte
V milošte
L miloštama
I miloštama
Definicija
1. ekspr. razdraganost od naklonosti; umilnost
2. reg. dar od milja
Etimologija
✧ vidi mȉo