Hrvatski jezični portal

mȉlo

mȉlo pril.

Definicija
na mio način [milo za drago]; ljubazno, ljupko
Etimologija
✧ vidi mȉo