Hrvatski jezični portal

metajèzik

metajèzik m 〈V -iče, N mn -ici〉

Definicija
1. lingv. jezik više razine nadređen prirodnome jeziku koristi se za opisivanje bilo kojeg prirodnoga jezika, »jezik o jeziku«
2. term. jezik neke znanosti ili struke (npr. termin »element« je termin u kemiji s točno određenom definicijom, dok u prirodnome jeziku znači »dio«)
3. razg. a. jezik sa specifičnim, za šire krugove relativno nepoznatim rječnikom [metajezik političara; metajezik medicine] b. pejor. jednoličan, opširan i kvaziznanstven jezik, nerazumljivošću izaziva dosadu kod slušatelja ili čitatelja [govoriti nekome metajezikom]
Etimologija
✧ meta- + v. jezik