Hrvatski jezični portal

metabolìzam

metabolìzam m 〈G -zma, N mn -zmi〉

Izvedeni oblici
jednina
N metabolizam
G metabolizma
D metabolizmu
A metabolizam
V metabolizme
L metabolizmu
I metabolizmom
množina
N metabolizmi
G metabolizama
D metabolizmima
A metabolizme
V metabolizmi
L metabolizmima
I metabolizmima
Definicija
1. biol. sveukupnost kemijskih i fizikalnih procesa koji su uključeni u održavanje života
2. fiziol. proces izmjene tvari u organizmu, sastoji se od anabolizma i katabolizma, mijena tvari [bazalni metabolizam]
Sintagma
metabolizam lijekova proces transformacije lijekova u organizmu
Etimologija
grč. metabolḗ: izmjena + -izam