Hrvatski jezični portal

monèta

monèta ž

Izvedeni oblici
jednina
N moneta
G monete
D moneti
A monetu
V moneto
L moneti
I monetom
množina
N monete
G moneta
D monetama
A monete
V monete
L monetama
I monetama
Definicija
bank.
1. novac kao oblik [kovana moneta]
2. novac, novčana jedinica ili valuta jedne zemlje
Frazeologija
moneta za potkusurivanje 1. ono što se daje kao mito, sredstvo kojim se postiže što podmićivanjem 2. žarg. mali narodi ili male države, male političke stranke, obični ljudi i sl. koji bivaju žrtvovani u poravnavanju računa među velikim silama, državama, jakim strankama itd.
Etimologija
lat. moneta ≃ Iuno Moneta: Junona Opominjačica; u blizini njezina hrama nalazila se rimska kovnica novca