Hrvatski jezični portal

mòment

mòment (mòmenat, momȅnt) m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N moment
G momenta
D momentu
A moment
V momente
L momentu
I momentom
množina
N momenti
G momenata / momenta
D momentima
A momente
V momenti
L momentima
I momentima
jednina
N moment
G momenta
D momentu
A moment
V momente
L momentu
I momentom
množina
N momenti
G momenata / momenta
D momentima
A momente
V momenti
L momentima
I momentima
Definicija
1. a. kratak interval; čas, tren, trenutak b. poseban trenutak u vremenu, naročito u sadašnjosti [u ovom momentu važno je biti priseban]
2. a. izdvojeni dio čega što se zbiva, događaja ili pojave b. činjenica u okviru spleta događaja ili u nadređenoj činjenici; čimbenik, činilac, faktor
3. fiz. umnožak neke veličine i mjera udaljenosti od neke za nju značajne točke [statički moment; moment tromosti]
Sintagma
angularni moment fiz. u kružnom gibanju, moment analogan linearnoj količini gibanja (simbol L), definiran vektorskim produktom pozicije i linearne količine gibanja tijela, jedinica: N·m·s; kutna količina gibanja;
linearni moment fiz. fizikalna veličina, umnožak mase i brzine tijela (simbol p); linearna količina gibanja;
magnetski moment, v. màgnētskī Δ;
moment torzije fiz. fizikalna veličina (simbol T), definirana u odnosu na neku os, pokazatelj je sposobnosti neke sile da pokrene neko tijelo u kružno gibanje oko zadane osi;
novi moment ono što mijenja postojeće stanje i traži novi sud, mišljenje itd.
Frazeologija
na momente tu i tamo (u vremenskom značenju), ponekad [na momente se zna razbjesnjeti];
to je bio momen (a)t 1. to je bio pravi čas, to je bilo pravo vrijeme (koje nije dugo trajalo) [to je bio moment kad se moglo kupiti tako jeftino] 2. to se dogodilo u posebnom raspoloženju, to je bilo u času, to je bio poticaj, uzrok, stanje koje nije dugo trajalo
Etimologija
lat. momentum ≃ movēre: kretati