Hrvatski jezični portal

mȍlekulāran

mȍlekulāran prid.odr. -rnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N molekularan
G molekularna
D molekularnu
A molekularna / molekularan
V molekularni
L molekularnu
I molekularnim
množina
N molekularni
G molekularnih
D molekularnim / molekularnima
A molekularne
V molekularni
L molekularnim / molekularnima
I molekularnim / molekularnima
 
srednji rod
jednina
N molekularno
G molekularna
D molekularnu
A molekularno
V molekularno
L molekularnu
I molekularnim
množina
N molekularna
G molekularnih
D molekularnim / molekularnima
A molekularna
V molekularna
L molekularnim / molekularnima
I molekularnim / molekularnima
 
ženski rod
jednina
N molekularna
G molekularne
D molekularnoj
A molekularnu
V molekularna
L molekularnoj
I molekularnom
množina
N molekularne
G molekularnih
D molekularnim / molekularnima
A molekularne
V molekularne
L molekularnim / molekularnima
I molekularnim / molekularnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N molekularni
G molekularnog / molekularnoga
D molekularnom / molekularnome / molekularnomu
A molekularnog / molekularni
V molekularni
L molekularnom / molekularnome / molekularnomu
I molekularnim
množina
N molekularni
G molekularnih
D molekularnim / molekularnima
A molekularne
V molekularni
L molekularnim / molekularnima
I molekularnim / molekularnima
 
srednji rod
jednina
N molekularno
G molekularnog / molekularnoga
D molekularnom / molekularnome / molekularnomu
A molekularno
V molekularno
L molekularnom / molekularnome / molekularnomu
I molekularnim
množina
N molekularna
G molekularnih
D molekularnim / molekularnima
A molekularna
V molekularna
L molekularnim / molekularnima
I molekularnim / molekularnima
 
ženski rod
jednina
N molekularna
G molekularne
D molekularnoj
A molekularnu
V molekularna
L molekularnoj
I molekularnom
množina
N molekularne
G molekularnih
D molekularnim / molekularnima
A molekularne
V molekularne
L molekularnim / molekularnima
I molekularnim / molekularnima
Definicija
koji je dio molekule, koji pripada molekuli
Sintagma
molekularna biologija grana biologije, proučava temeljne biološke pojave na razini molekula;
molekularna genetika genetika koja istražuje molekularne temelje nasljeđivanja;
molekularna masa masa molekule za hlapljive tvari;
molekularna toplina produkt relativne molekularne mase i specifične topline nekoga kemijskoga spoja;
molekularne zrake usmjereni snop molekula koje se kreću unutar evakuiranog prostora;
molekularni stav log. iskaz sastavljen od atomarnih stavova pomoću logičkih junktora (konstanti)