Hrvatski jezični portal

mȏl3

mȏl3 m

Izvedeni oblici
jednina
N mol
G mola
D molu
A mol
V mole
L molu
I molom
množina
N moli
G mola
D molima
A mole
V moli
L molima
I molima
Definicija
fiz. SI jedinica količine tvari (simbol mol), definirana kao ona količina tvari koja sadrži onoliko elementarnih jedinica koliko ima atoma u 0.012 kilograma ugljika 12C, elementarne jedinice moraju biti navedene, i to mogu biti: atomi, molekule, ioni, elektroni, neke druge čestice ili određene skupine čestica
Etimologija
✧ ≃ nlat. molecula