Hrvatski jezični portal

mìrāž

mìrāž m mn 〈G miráža, N mn miráži〉

Definicija
optička pojava nastala lomom svjetlosnih zraka na zračnim slojevima u vrlo niskim slojevima zraka kad pri tlu postoje velike promjene gustoće zraka pa se udaljeni predmeti na obzoru vide kao uspravne ili obrnute i podignute slike, zračna zrcaljenja prema dolje ili gore; zrcaljenje, usp. fatamorgana
Etimologija
fr. mirage ≃ lat. mirari: čuditi se