Hrvatski jezični portal

mlȃk

mlȃk prid.odr. -ī, komp. mlȁčī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N mlak
G mlaka
D mlaku
A mlaka / mlak
V mlaki
L mlaku
I mlakim
množina
N mlaki
G mlakih
D mlakim / mlakima
A mlake
V mlaki
L mlakim / mlakima
I mlakim / mlakima
 
srednji rod
jednina
N mlako
G mlaka
D mlaku
A mlako
V mlako
L mlaku
I mlakim
množina
N mlaka
G mlakih
D mlakim / mlakima
A mlaka
V mlaka
L mlakim / mlakima
I mlakim / mlakima
 
ženski rod
jednina
N mlaka
G mlake
D mlakoj
A mlaku
V mlaka
L mlakoj
I mlakom
množina
N mlake
G mlakih
D mlakim / mlakima
A mlake
V mlake
L mlakim / mlakima
I mlakim / mlakima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N mlaki
G mlakog / mlakoga
D mlakom / mlakome / mlakomu
A mlakog / mlaki
V mlaki
L mlakom / mlakome / mlakomu
I mlakim
množina
N mlaki
G mlakih
D mlakim / mlakima
A mlake
V mlaki
L mlakim / mlakima
I mlakim / mlakima
 
srednji rod
jednina
N mlako
G mlakog / mlakoga
D mlakom / mlakome / mlakomu
A mlako
V mlako
L mlakom / mlakome / mlakomu
I mlakim
množina
N mlaka
G mlakih
D mlakim / mlakima
A mlaka
V mlaka
L mlakim / mlakima
I mlakim / mlakima
 
ženski rod
jednina
N mlaka
G mlake
D mlakoj
A mlaku
V mlaka
L mlakoj
I mlakom
množina
N mlake
G mlakih
D mlakim / mlakima
A mlake
V mlake
L mlakim / mlakima
I mlakim / mlakima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N mlači
G mlačeg / mlačega
D mlačem / mlačemu
A mlačeg / mlačega
V mlači
L mlačem / mlačemu
I mlačim
množina
N mlači
G mlačih
D mlačim / mlačima
A mlače
V mlači
L mlačim / mlačima
I mlačim / mlačima
 
srednji rod
jednina
N mlače
G mlačeg / mlačega
D mlačem / mlačemu
A mlače
V mlače
L mlačem / mlačemu
I mlačim
množina
N mlača
G mlačih
D mlačim / mlačima
A mlača
V mlača
L mlačim / mlačima
I mlačim / mlačima
 
ženski rod
jednina
N mlača
G mlače
D mlačoj
A mlaču
V mlača
L mlačoj
I mlačom
množina
N mlača
G mlačih
D mlačim / mlačima
A mlače
V mlače
L mlačim / mlačima
I mlačim / mlačima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najmlači
G najmlačeg / najmlačega
D najmlačem / najmlačemu
A najmlačeg / najmlačega
V najmlači
L najmlačem / najmlačemu
I najmlačim
množina
N najmlači
G najmlačih
D najmlačim / najmlačima
A najmlače
V najmlači
L najmlačim / najmlačima
I najmlačim / najmlačima
 
srednji rod
jednina
N najmlače
G najmlačeg / najmlačega
D najmlačem / najmlačemu
A najmlače
V najmlače
L najmlačem / najmlačemu
I najmlačim
množina
N najmlača
G najmlačih
D najmlačim / najmlačima
A najmlača
V najmlača
L najmlačim / najmlačima
I najmlačim / najmlačima
 
ženski rod
jednina
N najmlača
G najmlače
D najmlačoj
A najmlaču
V najmlača
L najmlačoj
I najmlačom
množina
N najmlača
G najmlačih
D najmlačim / najmlačima
A najmlače
V najmlače
L najmlačim / najmlačima
I najmlačim / najmlačima
Definicija
1. koji je ni topao ni hladan, jedva topao (o tekućinama)
2. pren. a. koji je tome nalik [mlaki zrak] b. koji je neodlučan [mlaka reakcija]; mlitav, neodrešit
Etimologija
✧ samo u južnoslav. jezicima (slov. mlačen) ≃ ukr. mlavyj: slab ← ie. *ml (e)h2 (k)- (lat. flaccus, grč. malakós: mekan)