Hrvatski jezični portal

mlȃda

mlȃda ž 〈D L mlȃdi, D L mn mlȃdama (po imeničkoj promjeni)〉

Izvedeni oblici
jednina
N mlada
G mlade
D mladi
A mladu
V mlado
L mladi
I mladom
množina
N mlade
G mlada
D mladama
A mlade
V mlade
L mladama
I mladama
Definicija
djevojka na dan vjenčanja i prvo vrijeme nakon toga
Frazeologija
drži se (skanjuje se) kao seoska (nova) mlada drži se zbunjeno, neodlučno