Hrvatski jezični portal

mlȁdōst

mlȁdōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N mladost
G mladosti
D mladosti
A mladost
V mladosti
L mladosti
I mladošću / mladosti
množina
N mladosti
G mladosti
D mladostima
A mladosti
V mladosti
L mladostima
I mladostima
Definicija
1. osobina onoga koji je mlad [mladost-ludost mladosti je svojstvena lakomislenost i nerazboritost]
2. razdoblje života između djetinjstva i početka zrelog doba
3. mladi ljudi, mladež, omladina
Sintagma
druga mladost osjećaj obnovljene energije u odmakloj dobi