Hrvatski jezični portal

modèlār

modèlār m 〈G modelára〉

Izvedeni oblici
jednina
N modelar
G modelara
D modelaru
A modelara
V modelaru
L modelaru
I modelarom
množina
N modelari
G modelara
D modelarima
A modelare
V modelari
L modelarima
I modelarima
Definicija
onaj koji izrađuje modele