Hrvatski jezični portal

musafirhàna

musafirhàna ž

Definicija
reg.
1. u islamskim zemljama, kuća u kojoj se putnici besplatno hrane i noće
2. u samostanima bosanskih franjevaca ograđena prostorija u koju su smještani Turci namjernici
Etimologija
tur. misafirhane ← v. musafir + perz. ḫāne kuća