Hrvatski jezični portal

mȍt

mȍt m 〈N mn -i〉

Izvedeni oblici
jednina
N mot
G mota
D motu
A mot
V mote
L motu
I motom
množina
N motovi
G motova
D motovima
A motove
V motovi
L motovima
I motovima
Definicija
reg. grimasa i sl. kojom se komu daje znak sporazumijevanja [davati mote (kome); činiti mote (kome)]
Etimologija
tal. moto