Hrvatski jezični portal

nȃjava

nȃjava ž

Izvedeni oblici
jednina
N najava
G najave
D najavi
A najavu
V najavo
L najavi
I najavom
množina
N najave
G najava
D najavama
A najave
V najave
L najavama
I najavama
Definicija
pismena ili usmena obavijest o nekom budućem događaju (posjetu, govoru, predavanju, TV ili radioemisiji, predstavi)
Etimologija
✧ na- + v. jav, javiti