Hrvatski jezični portal

mùzara

mùzara ž

Izvedeni oblici
jednina
N muzara
G muzare
D muzari
A muzaru
V muzaro
L muzari
I muzarom
množina
N muzare
G muzara
D muzarama
A muzare
V muzare
L muzarama
I muzarama
Definicija
1. a. refer. krava, ovca ili koza koja se muze, za vrijeme dok se muze; muznica b. krava, ovca ili koza koja daje mnogo mlijeka
2. v. muzilja
3. pren. žrtva koju drugi iskorištavaju i od koje izvlače novac
Sintagma
krava muzara 1. muzna krava 2. onaj od kojega se stalno izvlači novac i druge materijalne koristi