Hrvatski jezični portal

mušèma

mušèma ž

Definicija
reg. s gornje strane plastificiran stolnjak koji se briše i upotrebljava bez pranja [mušema na sirotinjskim stolovima]
Etimologija
tur. muşamba, muşamma ← arap. mušamma̔