Hrvatski jezični portal

nȁčitānōst

nȁčitānōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N načitanost
G načitanosti
D načitanosti
A načitanost
V načitanosti
L načitanosti
I načitanošću / načitanosti
množina
N načitanosti
G načitanosti
D načitanostima
A načitanosti
V načitanosti
L načitanostima
I načitanostima
Definicija
odlika onoga koji je načitan