Hrvatski jezični portal

badavàdžija

badavàdžija m 〈N mn -e〉

Izvedeni oblici
jednina
N badavadžija
G badavadžije
D badavadžiji
A badavadžiju
V badavadžijo
L badavadžiji
I badavadžijom
množina
N badavadžije
G badavadžija
D badavadžijama
A badavadžije
V badavadžije
L badavadžijama
I badavadžijama
Definicija
razg. onaj koji badavadži, koji gubi vrijeme; besposličar, lijenčina, muktaš, neradnik