Hrvatski jezični portal

badàva

badàva pril.

Definicija
razg.
1. a. bez nagrade ili naplate [molim badava]; besplatno b. vrlo jeftino, za neznatan novac [dobit ćeš ostatak iz košare praktički badava]
2. bez učinka [badava ga čekaš]; uzalud
3. za pojačavanje u zn. mora se priznati, nema što, nema druge, tako je to
Etimologija
tur. bedava ← perz. bādihäwā ← bād: loš + häwā: zrak