Hrvatski jezični portal

naginȁta

naginȁta ž 〈G mn naginȃtā〉

Definicija
sport drveno koplje s velikim drškom, podsjeća na široku sablju nataknutu na dugi štap, kojom se bode kao kopljem, ali i siječe kao sabljom; koriste ga nindža-žene i općenito žene-borci; slično je helebardi
Sintagma
naginata-džucu sport vještina borbe naginatom
Etimologija
jap.