Hrvatski jezični portal

náklon (II)

náklon (II) (komu, čemu) prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N naklon
G naklona
D naklonu
A naklona / naklon
V nakloni
L naklonu
I naklonim
množina
N nakloni
G naklonih
D naklonim / naklonima
A naklone
V nakloni
L naklonim / naklonima
I naklonim / naklonima
 
srednji rod
jednina
N naklono
G naklona
D naklonu
A naklono
V naklono
L naklonu
I naklonim
množina
N naklona
G naklonih
D naklonim / naklonima
A naklona
V naklona
L naklonim / naklonima
I naklonim / naklonima
 
ženski rod
jednina
N naklona
G naklone
D naklonoj
A naklonu
V naklona
L naklonoj
I naklonom
množina
N naklone
G naklonih
D naklonim / naklonima
A naklone
V naklone
L naklonim / naklonima
I naklonim / naklonima
Definicija
koji je prijateljski raspoložen prema kome; blagonaklon, dobronamjeran, naklonjen, sklon